Jaarverslag 2020 Stichting De Muzikale Octopus

Voorverslag tot oprichting van De Stichting “De Muzikale Octopus”

Op de 1e vergadering in september 2019 is op voorstel van John Merkus afgesproken, dat het verstandig zou zijn, om het geheel in de vorm van een stichting te gieten.
Voorstel naam: “De Muzikale Octopus”.

De aanwezigen, J.P. Snoeren, J.F.H. Smans, R. Dreijer, J. Merkus en H.W. van der Draaij, gaan hiermee akkoord.

 • De datum voor het concert, zal indien mogelijk gepland worden in 2e week van april 2021.
 • Eenieder zal kijken naar een geschikte locatie en hoe het e.e.a. te financieren.
 • Bij de 2e vergadering in december 2019 ging de voorkeur uit, om het concert te houden in de Boodschap, te Rijen, mede ook dat bijna alle faciliteiten hier aanwezig zijn.
 • van der Draaij zal contact opnemen met de Gemeente en zal zo snel mogelijk

een afspraak te maken en gegevens op te vragen voor het oprichten van een stichting bij een notaris.

 

Vergadering 13 februari 2020

Aanwezig: J. Merkus, J.P. Snoeren, J. Smans, HW. van der Draaij en R. Dreijer.

 1. Offerte cultureel centrum De Boodschap
 2. Oprichting Stichting de Muzikale Octopus.

 

 1. Offerte De Boodschap
  De 1e offerte welke werd ontvangen wordt afgewezen, i.v.m. het te hoge bedrag. Na hernieuwd contact komt een 2e offerte. Kosten € 1630,75. De 2e offerte wordt goedgekeurd door bestuur met als nieuwe datum voor het optreden Cantus Autismus 09-10-11 april 2021.
 2. Oprichting stichting
  W. van der Draaij heeft contact opgenomen met Dhr. B. Thielen, notaris uit Bavel. Deze zag geen problemen en vroeg als vergoeding € 250,–. Hij zal een akte opmaken van oprichting.

Als de akte binnen is zal H.W. van der Draaij i.o.m. J. Merkus deze bekijken en worden onderteken

 

Akte van oprichting

Op 20 maart 2020 de akte van oprichting ontvangen.
Bestuur wordt als volgt vastgesteld:
Voorzitter: H.W. van den Draaij
Secretaris: F. de Vos
Penningmeester: F. de Vos
Leden: J.P. Snoeren en J.F.H. Smans
H.W. van der Draaij draagt zorg dat alles wordt geregeld o.a. inschrijving KvK en belastingdienst.
Alle eventuele kosten welke hieraan verbonden zijn, worden voorgeschoten door H.W. van der Draaij.
Deze worden terugbetaald door de Stichting, zodra deze een positief saldo heeft.

 

Vergadering 23 april 2020

In deze vergadering is besproken, hoe en nu verder, i.v.m. corona.
Het is moeilijk afspraken te maken in deze periode.
Wel vindt het bestuur, dat er een grote kans is, dat het evenement niet door kan gaan.
De beslissing hierover is afhankelijk van de regering.

 • Afgesproken wordt, dat we de organisatie voortzetten, o.a. subsidieaanvraag bij de gemeente,
 • Vaststellen definitieve datum, benadering sponsors en het invullen van het programma.
 • Mededeling van H.W. van der Draaij, dat zij en Dhr. Snoeren al bezig zijn met het muzikale gedeelte.
 • Aanvraag voor ANBI status en Culturele ANBI zal worden aangevraagd. H.W. van der draaij en Dhr. Smans nemen dit op zich.

Volgende datum voor een vergadering wordt vastgesteld in 13 juli 2020.

 

Bevestiging inschrijving KvK 30 april 2020

Bevestiging van inschrijving van KvK ontvangen, dat met ingang van 30 april 2020 staat ingeschreven en haar officiële status heeft.

 

Vergadering 13 juli 2020

I.v.m. corona wordt om toch een programma vast te stellen en tevens te kijken naar een alternatieve datum. Tevens offertes op te vragen voor geluid en licht en eventuele flyers.

Een plan maken voor aankondiging/sponsering/reclame/media, hierover zal in september verder worden uitgewerkt.

 

Vergadering 23 september 2020

In verband met de korte voorbereidingen van de leerlingen, oorzaak Corona Virus, wordt voorgesteld om het concert Cantus Autismus, indien mogelijk, uit te stellen naar het weekend in juni 2021. Wilma van der Draaij zal hierover contact opnemen met het cultureel centrum De Boodschap te Rijen.

Hw. van der Draaij heeft contact gehad voor het geluid en licht met Roel van Zeelst (Tim-groep) en Ravi Dirven (bradysound) zien het wel zitten. Reden: ze willen eerst wat meer weten over de inhoud van het programma.

Eenieder zal trachten eventuele sponsoren te benaderen.
Wilma van der Draaij zal de activiteiten subsidie aanvragen bij de Gemeente Gilze en Rijen.
De ANBI en Culturele ANBI status is toegekend aan de stichting vanaf 30 april 2020.

De vergadering van 03 december 2020 is verzet naar 16 januari 2021.

 

De secretaris:

F. de Vos