Ontwikkelingsstoornissen

Als er iets in de ontwikkeling van een kind niet loopt, zoals eigenlijk verwacht mag worden dan kan het zijn dat dit kind een ontwikkelingsstoornis heeft. Een bekende ontwikkelingsstoornis is ‘de’ Autismespectrumstoornis ‘afgekort’ ASS, maar er zijn nog diverse anderen. Hierbij een aantal voorbeelden:

 • Dyslexie
 • ADHD
 • Asperger (valt onder Autismespectrumstoornis en wordt niet meer afzonderlijk benoemd)
 • PDD – NOS (valt onder Autismespectrumstoornis en wordt niet meer afzonderlijk benoemd)
 • Dyscalculie
 • Depressie
 • ADD
 • MCDD (valt onder Autismespectrumstoornis en wordt niet meer afzonderlijk benoemd)
 • ODD
 • DCD
 • CD
 • TOS
 • NLD
 • Stoornis van Rett
 • Tourette syndroom
 • Sociale stoornis
 • Motorische stoornis
 • Cognitieve stoornis
 • Communicatiestoornis (b.v. stotteren, taalproblemen)
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Angststoornis

Iedereen is van harte welkom bij Wilma, muziekles is er voor iedereen!

bron: www.lkca.nl/cultureel%20kapitaal/opinie-erik-scherder


  Vermelding Muziekschool Plus op website LKCA

  Muziekschool Plus wordt genoemd op de website van het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), lees het artikel “Muziekles voor mensen met autisme: tips uit de praktijk”.