Stichting De Muzikale Octopus

Naam: Stichting De Muzikale Octopus
RSIN nummer: 861207518
Adres: Hoofdstraat 146, 5121 JJ, Rijen
Doelstelling: De stichting heeft ten doel: de bevordering van de muzikale ontwikkeling van met name mensen met een beperking. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van concerten en repetities; de kennismaking met nadere culturele uitingen; de samenwerking met andere instanties met een gelijksoortig doel, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Beleidsplan: Lees hier het document
Functie bestuursleden: H.W. van der Draaij – voorzitter
F. de Vos – penningmeester/secretaris
Beloningsbeleid: – Alleen onkostenvergoeding.
– Bestuur is onbezoldigd.
– Er is geen winstoogmerk.
Verslag activiteiten: Deze hebben nog niet plaats gevonden
Financiële verantwoording: – Kosten opstellen akte = 250 euro
– Kosten KvK inschrijving = 50 euro
– Kosten documenten verzenden ANBI
aanvraag = 8,80 euro

Wil je meer weten? Bel dan met Wilma 0161 224 224.