Stichting De Muzikale Octopus

Naam: Stichting De Muzikale Octopus
RSIN nummer: 861207518
Adres: Hoofdstraat 146, 5121 JJ, Rijen

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: de bevordering van de muzikale ontwikkeling van met name mensen met een beperking. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van concerten en repetities; de kennismaking met nadere culturele uitingen; de samenwerking met andere instanties met een gelijksoortig doel, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan:
Lees hier het document

Functie bestuursleden:

– H.W. van der Draaij – voorzitter
– F. de Vos – penningmeester/secretaris
– Jean-Paul Snoeren – bestuurslid
– Jacobus Franciscus Henricus Smans – bestuurslid.

Beloningsbeleid:

– Alleen onkostenvergoeding.
– Bestuur is onbezoldigd.
– Er is geen winstoogmerk.

ANBI en Culturele ANBI status: in bezit van beide

Verslag activiteiten:
Deze hebben nog niet plaats gevonden

Financiële verantwoording:

– Kosten opstellen akte €250,00
– Kosten KvK inschrijving € 50,00
– Kosten verzenden ANBI aanvraag € 8,80
– Kosten inschrijving bestuursleden € 0,01
– Aanpassing website € 94,38

Jaarverslag 2020: download hier het document of lees deze online.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI: download het formulier

Wil je meer weten? Bel dan met Wilma: 0161 224 224.